Een eindje meelopen

…op de weg die een ieder te gaan heeft. En zo mogelijk als een ervaren gids die ander de weg wijzen in zijn of haar eigen landschap. Dat is wat een mens een medemens vaak alleen maar te bieden heeft.

“De groei van een ander zien gebeuren en daar ruimte voor geven. Zoals een boom ruimte geeft om te groeien door de energie van de aarde en de hemel te laten samenwerken”.Peter van Gool SJ

In mijn werk met groepen en individuele personen gebruik ik het gezonde groeiproces van een sterke boom vaak als leidraad voor mijn begeleiding in groei in spiritualiteit.

In dit groeiproces voeden de wortels de boom met het verleden. De stam verheft zich in het hier en nu. En de kruin reikt uit naar de toekomst.

Neem gerust contact op als je meer wilt weten over mijn werkzaamheden. Wellicht kan ik ook voor jou iets betekenen in je persoonlijke groei in spiritualiteit. Dan loop ik graag een eindje met je mee.

Contact

Een sterke boom

Een boom is geworteld in de aarde. De stam verheft zich in het landschap. De kruin draagt vrucht door zich te openen voor de hemel en het licht.

Vanwege je wortels kun je:

 • Contact maken met je eigen levensenergie;
 • Ervaren hoe je over een sterke wil kunt beschikken;
 • Je ontfermen over het beschadigde Kind in jezelf;
 • Je verzoenen met de littekens die je in het verleden hebt opgelopen.

De stam staat voor het hier en nu:

 • Inzicht krijgen in de waaier van deelpersoonlijkheden die samen je persoonlijkheid vormen;
 • Oog krijgen voor die kanten van je persoonlijkheid, die je liever verborgen houdt, je schaduw;
 • Onderscheiden wat je beweegt, dus zicht krijgen op het krachtenveld waarin je staat;
 • De ander aanvaarden zoals hij is, dat betekent de kunst van vergeven oefenen

De kruin is je mogelijkheid open te staan voor ‘boven’:

 • Ontdekken wat het betekent, geestelijk te ontwaken;
 • Leren loslaten van wat je vroeger houvast gaf aan ideologieën en dagdromen;
 • Het betreden je innerlijke ruimte, oefenen in stilte en meditatie;
 • Al wat nog niet heel is in je omgeving helen en zegenen.