Groepen begeleiding

Als mensen zich voor een groepsgebeuren melden om aan zichzelf te werken, ontstaat er bijna automatisch een groepsdynamisch leerproces waarin elke deelnemer op eigen wijze groeit aan het bespreken en doorworstelen van de ingebrachte vragen en ervaringen.

Allerlei methoden en werkwijzen kunnen dit leerproces verdiepen. In mijn aanpak komen die uit de wereld van Psychosynthese.

Psychosynthese is een optimistisch en mensvriendelijk systeem; er wordt veel waarde gehecht aan een houding van niet-oordelen, zodat er grote onderlinge veiligheid kan ontstaan binnen het groepswerk.

Het hele spectrum van menselijke groei kan aan de orde komen: heling en therapie van het verleden, relatievorming en creativiteit in het hier en nu; en daarnaast een open oog voor spiritualiteit en geestelijke groei.

Daarbij passen werkwijzen als: geleide dagdromen, meditatie, lichaamswerk, voice dialogue, het bijhouden van een dagboek, werken met allerlei vormen van creativiteit als tekenen, dansen, zingen en poëzie.

En telkens treedt weer het volgende verschijnsel op: wanneer één persoon binnen de kring aan zichzelf werkt, komt dat ten goede aan het proces van alle aanwezigen.

Het vruchtbaarst is, meerdere dagen achtereen bijeen te zijn, zó dat iedereen enkele dagen los komt van de thuissituatie, want alleen zo krijgt het eigen proces alle kans zonder storing van buiten.

Image

Bij de begeleiding van groepen, al dan niet verrijkt door meditatief dansen, komt bij mij vaak de gedachte op van een vijver met waterlelies die vanuit de donkere vijvergrond naar de zon toe groeien.

Deze gedachte wordt prachtig verdiept door een gedicht van Frederik van Eeden dat ik hier graag met je deel:


DE WATERLELIE

Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is,
en zoo stil haar kroon
uitplooit in ’t licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot,
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak,
en wenscht niet meer …

Frederik van Eeden (1860-1932)


Overigens vinden de echte veranderingen meestal pas later plaats, wanneer men na het groepswerk weer het gewone leven heeft opgepakt.

Neem gerust contact op als je meer wilt weten. Wellicht kan ik ook voor jou of jullie iets betekenen in groei in spiritualiteit. Dan loop ik graag een eindje mee.