Persoonlijke begeleiding

Niet iedereen is er aan toe, in een groep op zoek te gaan naar hulp. Soms is een mens meer gebaat met de persoonlijke aandacht van een ander als die bereid is ‘een eindje mee te lopen’.

Psychosynthese gebruikt de term ‘gids’ voor iemand die  opgeleid en getraind is om een ander persoonlijk te begeleiden. Wie hulp of begeleiding zoekt, zal in een open ontmoeting veel ruimte moeten krijgen, waardoor zij/hij in staat is, de eigen  binnenwereld te verkennen, om zó langzaam greep te krijgen op zijn eigen ontwikkeling.

Een goede gids zal daarbij het evenwicht weten te vinden tussen van de ene kant zijn behoefte om te steunen, en anderzijds het bepalen van het juiste ogenblik, dat een confrontatie met de werkelijkheid voor de ander niet meer bedreigend is. Daarmee neemt de gids zijn reisgezel de verantwoordelijkheid voor diens weg niet uit handen: de reiziger blijft steeds zelf bepalen welke richting hij in wil slaan, ja zelfs of hij wel verder wil reizen.

Image

Terwijl het groepswerk overal kan plaats vinden, waar een groep bereid is bijeen te komen, zal een persoonlijke begeleiding door een gids over het algemeen gebonden zijn aan de plaats waar die gids woont, en in mijn geval is dat Brugge, een uithoek van Vlaanderen. Dat maakt een geregelde begeleiding niet voor iedereen mogelijk. Maar over een tussenoplossing is er altijd overleg mogelijk.

Neem gerust contact op als je meer wilt weten. Wellicht kan ik ook voor jou iets betekenen in je persoonlijke groei in spiritualiteit. Dan loop ik graag een eindje met je mee.