Privacy


Persoonlijke gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en nooit gepubliceerd of verstrekt aan derden.

Peter van Gool SJ neemt privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening van Peter van Gool SJ, of anoniem voor onderzoek naar optimalisering van deze internetsite.

Copyright


Alle eigendomsrechten van deze website berusten bij Peter van Gool SJ, partners, licentiegevers of verstrekkers van certificaten en waarmerken.

De inhoud van deze website waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Disclaimer


Peter van Gool SJ besteedt zijn uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van voorwaarden en deze te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.