St. Andries Abdij Brugge

Informatie & Aanmelden

Peter van Gool SJ
Telefoon
0032 4 7545 2373
Email
petervangoolsj@gmail.com
Stiltecentrum St. Andries Abdij

Locatie

Stiltecentrum St. Andries Abdij
Zevenkerken 4, B-8200 Sint-Andries Brugge, België

Datum

ma 8 jul 2019 - vr 12 jul 2019

Bijdrage

340 euro

Tijd

van ma. 15:00 tot vr. 14:00 uur

Schuldgevoelens – last of hulp?

OPZET VAN DEZE BEZINNINGSWEEK:

In vrijheid en vrede onder ogen zien
dat een mens in zijn leven
altijd weer tekort schiet

In onze wereld, waar het woord ‘zonde’ nog maar zelden klinkt, zijn er toch telkens weer mensen die last hebben van schuldgevoelens. Eigenlijk is de functie van schuldgevoelens allereerst positief: ze waarschuwen ons, dat er iets is fout gegaan, dat er werk aan de winkel is, en wanneer je alles in orde hebt gemaakt, mag je rekenen op een gevoel van rust en vrede, want je hebt alles gedaan om de gevolgen van je fout te herstellen.

Voor zover je door een negatieve handeling schuld (eigenlijk een woord uit de financiële wereld) had opgelopen, is een voorwaarde voor je herstelwerkzaamheden onder andere dat je de boete of straf betaald hebt die bij een schuld hoort. Zo mogelijk moet je behalve het betalen van de boete, ook de veroorzaakte beschadiging herstellen; maar nog belangrijker: wanneer je de relatie beschadigd hebt, zul je moeten proberen die te herstellen door om vergeving te vragen. Maar ook jezelf kun je tekort doen, en dus zul je ook aan jezelf je zwakte moeten vergeven. Dan pas kun je weer functioneren als een gezond mensenkind, zij het niet met een blanco strafblad.

Wanneer een mens steeds maar lijdt aan dwangmatige schuldgevoelens, zonder dat daar een gegronde reden voor is, bezorgt zo iemand aan zichzelf zinloos lijden. Wat in zo’n geval gebeurt is het volgende: zo iemand maakt zich onnodig afhankelijk van een autoriteit. Meestal een autoriteit van binnen, doordat zij of hij onnodig blijft lijden onder een kwellende stem, door Freud eens Über-ich genoemd, de stem van vroegere strenge ouders en opvoeders die zich in het eigen geweten heeft genesteld, maar ook de stem van een strenge, straffende God. Het geweten kan zich ook laten leiden door een autoriteit van buiten, bij voorbeeld in de vorm van altijd wel aanwezige veroordelende stemmen van buurtbewoners, of zich bedreigd voelen door een politie-uniform; of zich bespied voelen door een onpersoonlijk, maar altijd weer aanwezig ‘men’.

Alleen wanneer een mens eerlijk onder ogen ziet wie hij of zij werkelijk is, een mens met beperkingen, met zwakten, en nu en dan echt dom, maar eigenlijk toch wel van goede wil, alleen dan kan zich vanuit zo’n zelfinzicht het zelfvertrouwen herstellen, en kan men werken aan de opbouw van een eigen innerlijk gezag. Dan pas kan zich het vertrouwen herstellen, in het leven, in het eigen bestaan, maar vooral in een begrijpende, vergevende God die alleen maar liefde is.

WERKWIJZE:

Met behulp van allerlei modellen en oefeningen uit de Psychosynthese, zoals meditatie, creativiteit, meditatieve dans, liturgie en vooral onderlinge gesprekken, wordt in deze bezinningsweek gewerkt aan een groeiend zelfbewustzijn, aan het aanvaarden van de eigen ‘Condition Humaine’, het menselijke tekort, en aan de opbouw van zelfvertrouwen en godsvertrouwen.