Thema's


Spiritualiteit: een nieuw begin


Er is een verschil tussen religieuze beleving en spiritualiteit. Religieuze beleving overkomt je, voor spiritualiteit kies je, door gericht, methodisch aan je spirituele groei te werken: methodisch, door te kiezen voor een eigen stijl, een school of een thema; gericht, doordat je in je dagelijkse leven bewust aan je geestelijke groei werkt, door oefeningen en door je af te stemmen op gelijkgezinden.

Onderscheiden wat je beweegt


Het geestelijk proces begint met een keuze, en die keuze moet voortdurend verfijnd worden. Wat beweegt me, als ik voor een belangrijke keuze sta? Wat zegt mijn hart? Hoe kan ik onderscheid maken tussen dat waar ik behoefte aan heb en dat wat de Bedoeling is? Niet alle innerlijke stemmen zijn betrouwbaar. Welke wel?

Je ego verliezen om je zelf te vinden


In de bijbel wordt ons de levenswet voorgehouden, dat een mens zijn leven moet verliezen om het te vinden. In ons christelijke verleden verwerd deze wijsheid tot de opdracht jezelf te verloochenen. Maar sinds Freud en de humanistische psychologie leerden we genuanceerde over ons Zelf denken. Je Ego behartigt alleen je overlevingsdrift; je Zelf mag vertrouwen dat het altijd mag hopen op een toekomst van geluk.

Je schaduw hoort bij je


Een mens die psychisch een beetje gezond in elkaar zit, zal niet bij ieder nieuw contact onmiddellijk aan de ander het achterste van haar/zijn tong laten zien. Toch vraagt het zelfbeeld dat ieder meedraagt er om, getoetst te worden: misschien zou een verkenning van onze verborgen schaduwkanten krachten in onszelf vrij kunnen maken, die een wezenlijke bijdrage vormen tot ons levensgeluk.

Verzoening met je innerlijke kind


In de bijbel wordt ons de levenswet voorgehouden, dat een mens zijn leven moet verliezen om het te vinden. In ons christelijke verleden verwerd deze wijsheid tot de opdracht jezelf te verloochenen. Maar sinds Freud en de humanistische psychologie leerden we genuanceerde over ons Zelf denken. Je Ego behartigt alleen je overlevingsdrift; je Zelf mag vertrouwen dat het altijd mag hopen op een toekomst van geluk.

Omgaan met verlies


Niet alleen de tweede helft van het menselijke leven wordt gekenmerkt door verlies. Bij elke keuze gaan er mogelijkheden definitief verloren. En dat kan pijn doen. Maar dat hoeft geen ramp te zijn: het kan een zegen worden. Wie geleerd heeft los te laten, zet in zijn leven de deur open voor onvermoede nieuwe mogelijkheden.

Kunnen vergeven


Als een medemens je beschadigd of gekrenkt heeft, is het een kunst, weer zó veel innerlijke vrede te vinden, dat je de ander het gebeurde niet meer kwalijk neemt. Dat is een langzaam proces, want er zijn intussen tè veel gevoelens gekwetst. Wie de ander vergeeft, geeft die ander de ruimte weer verder te kunnen. Maar wat te doen, als jij het zelf was die de ander heeft beschadigd?

De kunst van zegenen en helen


Wie het evangelie gaat lezen als was het de eerste keer, zal het opvallen, hoe ‘n een grote rol genezingsprocessen spelen. Jezus geeft voortdurend aan zijn volgelingen de opdracht, medemensen te genezen. De gebrokenheid van de wereld helen, daar gaat het uiteindelijk om. En dan wordt zegenen: de ander in Gods hand leggen.

Gebed als levenshouding


Wanneer het leven je te zwaar of te leeg wordt, is niets zo weldadig als een bad van stilte. Een kind in nood zal roepen en schreeuwen. Maar de sleutel tot heling van je ziel is niet roepen, maar aandachtige stilte. Langzaam zal je bidden veranderen: het wordt tot luisterend mediteren. Bereidheid tot ontvankelijkheid wordt je levenshouding.Begeleiding bij groei in spiritualiteit

Lees over mijn spirituele begeleiding als Psychosynthese gids. Neem gerust contact op als je meer wilt weten over mijn werk.


Wellicht kan ik ook voor jou, of voor jullie in groepsverband, van betekenis zijn voor een groei in je persoonlijke spiritualiteit.